הנגשה של תפריט

פרויקט שנעשה בשיתוף ובמימון קרן של”ם. מטרת הפרוייקט היתה לפתח מודל ראשוני של תפריט נגיש קוגניטיבית. את המודל פיתח המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית בהשתתפות קבוצה של אנשים עם מוגבלות שכלית. התהליך הביא ליצירת עקרונות להנגשת תפריטים עבור א/נשים עם מוגבלות שכלית.

דוגמאות לתפריט המונגש קוגניטיבית באתר של קרן שלם.

תפריט מונגש

קובץ עקרונות להנגשה קוגניטיבית של תפריטים (תוך התמקדות בתפריט של בית קפה להמחשה).