עיצוב מכליל

עיצוב המאפשר שליטה, ניווט והתמצאות במרחב, ללא תלות בניסיון, בידע, בכישורי השפה או ברמת הקשב והריכוז של מקבל השירות. עיצוב הסביבה מתייחס להתאמה של המרחב הפיסי בו מתקיים השירות, אופני ההכוונה במקום, מרחבים נטולי עומס חזותי המאפשרים קשב וריכוז ועוד.

 עיצוב מכליל הוא עיצוב אינטואטיבי ככל הניתן. עיצוב אשר מגמתו להציג את המידע והתכנים בצורה המובנת והמהירה על ידי כלל אוכלוסייה. העיצוב האינטואיטיבי מופעל הן על מידע כתוב והן על כל פריט עיצוב המשפיע עלינו כאנשים המתנהלים בסביבה. עיצוב אינטואיטיבי נכון מאפשר למשתמש/מקבל השרות להתמצא באופן מהר ובביטחון מלא בסביבתו ובמתקנים השונים המוצעים לשימושו.